Werkwijze

Na uw aanmelding vindt er eerst een oriënterend telefoongesprek plaats en vervolgens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aan de hand van de onderzoeksles en het kennismakingsgesprek stellen we een begeleidingsplan op dat we graag samen met de ouder(s) en het kind bespreken. Aan de hand van dit plan beginnen we met de begeleiding. Na 8 tot 10 weken wordt de begeleiding geëvalueerd

Stap1_PraktijkBijDeHand

We bespreken de hulpvraag tijdens het eerste telefoongesprek en de mogelijkheden met betrekking tot de begeleiding. 

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag, op welk vlak liggen de problemen en wat zijn de kwaliteiten en talenten van het kind. Daarnaast nemen we de mogelijke begeleidingsvormen door en bespreken we de werkwijze. Ook is er natuurlijk ruimte voor vragen.

Stap2_PraktijkBijDeHand
Stap3_PraktijkBijDeHand

Tijdens de onderzoeksles bepalen we de mogelijkheden, het niveau van het kind en zoeken we naar een passende methode. Daarnaast worden de kwaliteiten van het kind in kaart gebracht en kijken we op welk(e) gebied(en) de problemen liggen.  

Aan de hand van het kennismakingsgesprek en de onderzoeksles wordt een begeleidingsplan opgesteld. Daarin staat beschreven welke vorm van begeleiding er kan worden gegeven en wat de hulpvragen zijn. Het begeleidingsplan wordt met het kind en de ouder(s) besproken.

Stap4_PraktijkBijDeHand
Stap5_PraktijkBijDeHand

Aan de hand van het begeleidingsplan wordt de begeleiding vorm gegeven. De begeleiding vindt plaats in een huiselijke sfeer met oog voor ieders mogelijkheden en talenten. De praktijkruimte is gelegen aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

Meestal vindt na 8 tot 10 weken het evaluatiegesprek plaats. We bespreken hoe de begeleiding ervaren is en welk(e) doel(en) we bereikt hebben. Tevens staan we stil bij de dingen die eventueel verandert kunnen of moeten worden.

Stap6_PraktijkBijDeHand
Stap7_PraktijkBijDeHand