Praktijk Bij De Hand

Mijn naam is Elsemieke Lameijer. Na het doorlopen van de lagere en middelbare school (VWO) van de Vrije School besloot ik Orthopedagogiek  te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Als specialisatie heb ik gekozen voor kinderen met
leer- en opvoedproblemen en mensen met een beperking. Na mijn afstuderen heb ik de Postmasteropleiding Diagnostiek gedaan.  Al vanaf mijn studietijd begeleid ik kinderen en jongeren zowel gedragstherapeutisch als leerwegondersteunend. 

“The best teachers are those who show you where to look,
but don’t tell you what to see”.

Alexandra K.Trenfor

Eén van mijn speerpunten is het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun leerproces, ze verder helpen en ervoor zorgen dat het leren makkelijker verloopt. Het is van groot belang dat de kinderen (weer) plezier gaan beleven in het leren en het naar school gaan.

Ik hoop samen met leerlingen op zoek te kunnen gaan naar oplossingen voor de problemen die ze ervaren. En ze zo de mogelijkheid te bieden om problemen te overwinnen of te verminderen.

In de afgelopen jaren heb ik mijn eigen methode ontwikkeld voor het begeleiden van kinderen in het basisonderwijs. Met behulp van bewegings -,teken- en schilderoefeningen ondersteun ik de kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. 

Locatie_Uitzicht_PraktijkBijDeHand
Locatie_Aankleding_PraktijkBijDeHand
Locatie_Aankleding_PraktijkBijDeHand
Locatie_Buiten_PraktijkBijDeHand

Begeleiders

Door de begeleiding hoop ik dat kinderen vertrouwen krijgen in het leren en (weer) met plezier naar school gaan.
Orthopedagoog_PraktijkBijDeHand_Elsemieke Lameijer

Elsemieke Lameijer

Orthopedagoog
Met persoonlijke aandacht en maatwerk hoop ik aan te kunnen sluiten bij de unieke zorg-/ leerbehoefte van het kind.

Lisanne Reerds

Orthopedagoog
Door de focus te leggen op de interesses en talenten van het kind en daarnaast persoonlijke aandacht en tijd te geven wil ik kinderen verder laten ontwikkelen.

Loes Oostveen

Orthopedagoog
Gedreven door enthousiasme en vertrouwen, is het mijn missie om ieder uniek en getalenteerd kind de vreugde en het avontuur van leren te laten ervaren.

Noah Last

Orthopedagoog
Met rust, aandacht en positiviteit tijdens de begeleiding hoop ik kinderen zelfvertrouwen en plezier in het leren te geven.

Emma Visser

Docent
Zorg en aandacht laten een kind groeien en ik hoop daarbij ruimte te creëren waarin talenten zich kunnen ontwikkelen.

Berber Nijholt

Orthopedagoog