Diagnostiek

Dyslexie screening test

Heeft uw kind problemen met lezen en/of spellen en merkt u dat dit met extra oefenen niet verbetert dan is het mogelijk om bij Praktijk Bij De Hand een screeningtest voor dyslexie te laten doen. Deze test geeft aan of er mogelijk sprake is van dyslexie bij uw kind. De test is een screening en geeft dus geen officiële dyslexie-verklaring, wel wordt duidelijk hoe en op welk gebied van het lezen en spellen uw kind ondersteunt kan worden.

 • Risico op Dyslexie in kaart brengen
 • Een passende lees en spelling begeleiding
 • Kinderen van 6 t/m 16 jaar
 • Kosten:  € 185,- inclusief verslag en bespreking

Geeft inzicht op het gebied van
het lezen en spelling.

Praktijk bij de hand

Dyscalculie screening test

Kinderen met rekenproblemen hebben moeite met het aanleren en automatiseren van rekenvaardigheden. Ook het creëren van getalbegrip en inzicht in de procedures en strategieën is dan lastig. Er kan mogelijk sprake zijn van dyscalculie. Met de dyscalculie screening test kunnen wij bij Praktijk Bij De Hand het risico op dyscalculie in kaart brengen. Daarnaast geeft de test inzicht in de rekenvaardigheden van uw kind en geeft het weer op welke gebieden er extra begeleiding nodig is. Aan de hand van de test wordt er geen diagnose gesteld of een dyscalculieverklaring afgegeven.

 • Risico op ernstige rekenproblemen / dyscalculie
 • Een passende rekenbegeleiding
 • Kinderen van 4 t/m 12 jaar
 • Kosten € 195,- Inclusief verslag en bespreking

Geeft inzicht in de rekenvaardigheden
van het kind.

Praktijk bij de hand

Test executieve functies

Heeft uw kind moeite met het vasthouden van zijn aandacht? Of gaat het taakgericht werken op school niet goed?  Wij bieden de mogelijkheid om de executieve functies van uw kind te testen.  Middels deze test kunnen we in kaart brengen waar uw kind moeite mee heeft en gaan we samen op zoek naar een passende begeleidingsvorm.  Er wordt gekeken naar het vasthouden van aandacht, werkgeheugen, flexibiliteit, leersnelheid, executieve controle en gedrag tijdens het uitvoeren van taken. De test geeft duidelijkheid waar de sterke vaardigheden van uw kind liggen en welke gebieden nog iets meer aandacht nodig hebben.

 • Korte en leuke test
 • Kinderen van 6 t/m 12 jaar
 • Kosten € 150,-  inclusief verslag en bespreking

In kaart brengen van de
executieve functies

Praktijk bij de hand

IDS-2 Intelligentie, executieve functies en sociaal emotionele ontwikkeling

Sinds begin dit jaar hebben wij de mogelijkheid om de IDS-2 test af te nemen. Een van de nieuwste testen op het gebied van intelligentie en andere ontwikkelingsgebieden.

Deze test brengt naast intelligentie in beeld hoe het staat met het executief functioneren van uw kind, zijn of haar sociaal emotionele ontwikkeling maar ook de schoolse vaardigheden zoals taal en rekenen. Daarnaast geeft het ook een beeld van de werkhouding van uw kind. De test geeft inzicht in zowel de sterke als zwakke punten van uw kind op alle bovengenoemde ontwikkelingsgebieden en daarnaast kan de test duidelijkheid geven of er sprake is van cognitieve beperkingen, leerstoornissen en eventuele achterstanden in de motorische ontwikkeling.

De verschillende ontwikkelingsgebieden kunnen los van elkaar afgenomen worden. De uitkomsten dragen bij aan het vorm geven van een passende begeleiding, maatwerk en een advies voor bijvoorbeeld op school of thuis.

 • Passende begeleiding en advies.
 • Kinderen van 5 t/m 20 jaar.
 • Kosten € 595,-  inclusief verslag en bespreking

De ontwikkelingsgebieden kunnen
los van elkaar getest
worden.

Praktijk bij de hand

Prestatie motivatie test voor kinderen

De PMT test brengt in kaart hoe het gesteld is met de prestatiemotivatie van uw kind en of er sprake is van faalangst. De test bestaat uit een vragenlijst waaruit naar voren komt op welke gebieden de problemen zich voordoen. Aan de hand van de uitkomsten van de test wordt passende begeleiding gegeven.

 • Vragenlijst
 • Groep 7 t/m de derde klas van de middelbare school
 • Kosten € 95,-  inclusief verslag en bespreking

XX

Praktijk bij de hand