Tarieven Begeleidingsvormen

Individuele begeleiding

Leerproblemen

Alle vormen van begeleiding starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Op deze manier krijgen we een beeld van de problematiek en hulpvraag. Naar aanleiding van dat gesprek volgt er eventueel een begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt gezamenlijk besproken en vormt de basis voor de individuele begeleiding m.b.t. de leerproblemen.

Gedragsproblemen

Alle vormen van begeleiding starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Op deze manier krijgen we een beeld van de problematiek en hulpvraag. Naar aanleiding van dat gesprek volgt er eventueel een begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt gezamenlijk besproken en vormt de basis voor de individuele begeleiding m.b.t. de gedragsproblemen.

Sociaal emotionele problemen

Alle vormen van begeleiding starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Op deze manier krijgen we een beeld van de problematiek en hulpvraag. Naar aanleiding van dat gesprek volgt er eventueel een begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt gezamenlijk besproken en vormt de basis voor de individuele begeleiding m.b.t. de sociaal emotionele problemen.

Bijles en Remedial Teaching

Alle vormen van begeleiding starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Op deze manier krijgen we een beeld van de problematiek en hulpvraag. Naar aanleiding van dat gesprek volgt er eventueel een begeleidingsplan. Het begeleidingsplan wordt gezamenlijk besproken en vormt de basis voor de individuele begeleiding m.b.t. het geven van bijles en remedial teaching.

*Afzeggen van de begeleiding is natuurlijk mogelijk. Dit kan tot 24 uur voor aanvang. Wordt de begeleiding later afgezegd dan wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Tarieven Prakijk Bij De Hand_Leerproblemen_2020
Tarieven Prakijk Bij De Hand_gedragsproblemen_2020
Tarieven Prakijk Bij De Hand_Sociaal_emotionele_problemen_2020
Tarieven Prakijk Bij De Hand_Bijles_2020

Huiswerkbegeleiding

Pakket 1

Een begeleidingsblok bestaat uit twee begeleidingsuren. Afhankelijk van de hulpvraag kan worden bepaald of één begeleidingsblok per week voldoende is of dat een intensievere begeleiding wenselijk is. We kunnen tussendoor altijd opschalen als dat nodig blijkt te zijn.

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Opstellen begeleidingsplan
Persoonlijke planning
Oefenmateriaal
Evaluatie

Pakket 2

Een begeleidingsblok bestaat uit twee begeleidingsuren. Afhankelijk van de hulpvraag kan worden bepaald of twee begeleidingsblokken per week voldoende is of dat een intensievere begeleiding wenselijk is. We kunnen tussendoor altijd opschalen als dat nodig blijkt te zijn.

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Opstellen begeleidingsplan
Persoonlijke planning
Oefenmateriaal
Evaluatie

Pakket 3

Een begeleidingsblok bestaat uit twee begeleidingsuren. Afhankelijk van de hulpvraag kan worden bepaald of drie begeleidingsblokken per week voldoende is of dat een intensievere begeleiding wenselijk is. We kunnen in overleg dan kijken wat mogelijk is.


Inclusief:

Kennismakingsgesprek
Opstellen begeleidingsplan
Persoonlijke planning
Oefenmateriaal
Evaluatie

*Uitgaande van 4 weken per maand.
**Afzeggen van de begeleiding is natuurlijk mogelijk. Dit kan tot 24 uur voor aanvang. Wordt de begeleiding later afgezegd dan wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Tarieven Prakijk Bij De Hand_Huiwerkbegeleiding_2020
Tarieven Prakijk Bij De Hand_Huiwerkbegeleiding_2020
Tarieven Prakijk Bij De Hand_Huiwerkbegeleiding_2020

Examentrainingen

Pakket 1

De examentraining is opgedeeld in drie begeleidingsblokken van twee uur. We kunnen vervolgens nog bepalen of extra begeleidingsuren gewenst zijn.

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Opstellen plan van aanpak
Oefenmateriaal
Evaluatie

Pakket 2

De examentraining is opgedeeld in zes begeleidingsblokken van twee uur. We kunnen vervolgens nog bepalen of extra begeleidingsuren gewenst zijn.

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Opstellen plan van aanpak
Persoonlijke planning
Oefenmateriaal
Nakijken van oefenexamens
Evaluatie

*Afzeggen van de begeleiding is natuurlijk mogelijk. Dit kan tot 24 uur voor aanvang. Wordt de begeleiding later afgezegd dan wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Tarieven Prakijk Bij De Hand_Examentraining
Tarieven Prakijk Bij De Hand_Examentraining

Cito-, IEP en Entreetoets trainingen

Cito training

Het aantal begeleidingsuren voor de Cito training wordt na het kennismakingsgesprek gezamenlijk bepaald. 

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Oefenmateriaal
Evaluatie

IEP training

Het aantal begeleidingsuren voor de IEP training wordt na het kennismakingsgesprek gezamenlijk bepaald. 

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Oefenmateriaal
Evaluatie

Entreetoets training

Het aantal begeleidingsuren voor de Entreetoets training wordt na het kennismakingsgesprek gezamenlijk bepaald.

Inclusief:
Kennismakingsgesprek
Oefenmateriaal
Evaluatie

*Afzeggen van de begeleiding is natuurlijk mogelijk. Dit kan tot 24 uur voor aanvang. Wordt de begeleiding later afgezegd dan wordt de begeleiding in rekening gebracht.

Tarieven Prakijk Bij De Hand_Cito,IEP en Entreetoetstraining