Individuele begeleiding

Begeleiding bij leerproblemen

Bij De Hand begeleidt kinderen en jongeren bij problemen die zich voordoen tijdens hun leerproces. Door middel van ondersteuning hopen wij te kunnen helpen de leerweg wat vloeiender/makkelijker te laten verlopen.

Kinderen en jongeren met verschillende problematiek zoals bijvoorbeeld: dyslexie, problemen met lezen/ spelling, begrijpend lezen of tekst verklaren maar ook met dyscalculie, problemen met rekenen en informatie verwerking en motivatie- of concentratieproblemen kunnen terecht bij Praktijk Bij De Hand. Tevens kan er hulp worden geboden bij andere problematiek.  

Tijdens de onderzoeksles bepalen we de mogelijkheden en het niveau van het kind en daarna zoeken we voor ieder kind een individueel passende methode. Ieder kind wordt aangesproken op zijn eigen manier van leren en we proberen ervoor te zorgen dat uw kind weer plezier krijgt in het leren.

De kinderen en jongeren worden begeleid in een prettige en prikkelarme omgeving. Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling. Mocht deze niet goed verlopen kan dit ook van invloed zijn op het leren.

In overleg geven we oefeningen mee voor thuis. Om goed te kunnen aansluiten bij de methodes die op school worden gebruikt, werken we indien gewenst en in samenspraak met de ouders, samen met de school. 

Leerproblemen

Waaronder: dyslexie, problemen met lezen/ spelling, begrijpend lezen of tekst verklaren maar ook dyscalculie

Praktijk bij de hand

Gedragsproblemen

Verschillende problematiek waaronder:
ADHD, ADD, Autisme,
PDD-NOS en ODD

Praktijk bij de hand

Begeleiding bij gedragsproblemen

Kinderen en jongeren met gedragsproblemen zoals ADHD, ADD, Autisme,
PDD-NOS en ODD kunnen terecht bij Praktijk Bij De Hand. De begeleiding is individueel en steeds met dezelfde begeleider. 

De kinderen en jongeren worden begeleid in een prikkelarme omgeving. Aan de hand van het begeleidingsplan wordt de begeleiding vorm gegeven. 

We onderzoeken op welk(e) gebied(en) de problemen liggen en we proberen een weg te vinden zodat deze kinderen en jongeren zo min mogelijk hinder ondervinden van hun gedragsproblemen in hun ontwikkeling.

Begeleiding bij sociaal emotionele problemen

Kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen, angstig zijn of last van faalangst hebben maar ook kinderen die niet goed voor zichzelf op kunnen komen kunnen terecht bij Praktijk Bij De Hand. We brengen in kaart wat de problemen zijn en we zoeken samen naar een passende methode om deze problemen te overwinnen.

Sociaal emotionele problemen kunnen invloed hebben op de leerprestaties van uw kind. Het is daarom mogelijk om twee begeleidingsvormen te combineren. Aan de hand van het kennismakingsgesprek en de onderzoeksles bepalen we welk(e) vorm(en) het beste bij uw kind past.

Sociaal emotionele problemen

Waaronder faalangst of weinig zelfvertrouwen.

Praktijk bij de hand

De onderstaande vragen staan centraal

Welke leerstrategieën passen het beste bij mij?
*
Hoe haal ik de belangrijkste onderwerpen uit de stof?
*
Welke hulpmiddelen kan ik het beste gebruiken?
*
Hoe maak ik een goede samenvatting?

Praktijk bij de hand

Bijles / Remedial teaching

Bijles voortgezet onderwijs

Heb je moeite met de exacte vakken op het voortgezet onderwijs en zou je graag extra uitleg willen of iemand die je helpt bij het maken van opdrachten meld je dan aan voor bijles bij Praktijk Bij De Hand. De nadruk tijdens de bijlessen wordt gelegd op de inhoud van de vakken en je wordt zo goed mogelijk voorbereid op toetsen. We helpen je het leren en studeren onder de knie te krijgen en we gaan samen opzoek naar de beste leerstrategie. 

Remedial teaching basisonderwijs

Remedial teaching is bedoelt voor kinderen uit groep 3 tot en met groep 8. Tijdens de remedial teaching ligt de nadruk op het verbeteren van de basisvaardigheden op het gebied van rekenen, taal en begrijpend lezen. Tijdens de onderzoeksles wordt er gekeken naar het niveau, de kwaliteiten en de talenten van het kind. De remedial teaching wordt gegeven aan de hand van het begeleidingsplan.