Praktijk voor Orthopedagogiek

Bij Praktijk Bij De Hand kunnen kinderen en jongeren terecht met leer -, gedrags– en sociaal emotionele problemen. Praktijk Bij De Hand biedt zowel individuele begeleiding als begeleiding in kleine groepjes aan. Daarnaast  is het voor kinderen op de basisschool mogelijk om remedial teaching te volgen in rekenen, taal en begrijpend lezen. Ook kan er Cito- IEP en Entreetoets training worden gevolgd. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs is het mogelijk om huiswerkbegeleiding, examentraining en bijlessen in de exacte vakken te volgen.

"Graag nemen we je bij de hand en begeleiden we je bij het leren. "

Individuele begeleiding

Praktijk Bij De Hand biedt individuele begeleiding aan voor kinderen en jongeren met o.a. AD(H)D, Autisme, Dyslexie, Dyscalculie en Faalangst. Daarnaast geven wij bijles en remedial teaching. 

Huiswerkbegeleiding

De begeleiding is gericht op het aanbrengen van structuur in het leerproces. Er wordt ondersteuning geboden bij het plannen van huiswerk, agendagebruik, het leren voor toetsen en het maken van opdrachten.

Kennismakingsgesprek

Mocht u belangstelling hebben voor één van onze begeleidingsvormen dan kunt u vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen. Vervolgens wordt in overleg met de ouder(s) bepaald hoe we uw kind het beste bij de hand kunnen nemen.

Werkwijze

Na uw aanmelding kunt u samen met uw kind komen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vervolgens stellen we een begeleidingsplan op en beginnen we na het bespreken van dit plan met de begeleiding. De begeleiding wordt na een afgesproken tijd geëvalueerd.

Werkwijze_Stappenplan_PraktijkBijDeHand

Ervaringen van leerlingen en ouders

Door Elsemieke haar geduld, enthousiasme en gezelligheid heeft mijn dochter geen enkele keer tegen de bijles opgezien. Mijn dochter kijkt met een prettig gevoel terug op de bijlessen
Nanik van Willegen
Ouder
Ik kon iets vijf keer uitgelegd krijgen zonder dat ik druk op me voelde wat erg fijn was. Ze heeft een prettige en duidelijke manier van uitleggen dat makkelijk is te begrijpen.
Emma van der Leij
Kind
Ik vond de bijlessen heel duidelijk omdat Elsemieke alle informatie goed op mij over wist te brengen. Ik heb dan ook veel aan haar bijlessen gehad en daar ben ik haar dankbaar voor.
Dominique Bont
Kind
Elsemieke is erg goed in uitleggen en was erg geduldig met dingen die ik niet snapte. Met de hulp van Elsemieke haalde ik betere cijfers dan voorheen. Al met al ik heb er veel van geleerd!
Evelien Oudman
Kind

Praktijk Bij De Hand

Als Praktijk Bij De Hand begeleiden we kinderen en jongeren bij hun leerproces. We proberen voor ieder kind de juiste ondersteuning te vinden, ze verder te helpen en ervoor te zorgen dat het leren gemakkelijker verloopt. Hiervoor hebben we als prakrijk in de afgelopen jaren een eigen methode ontwikkeld.

De praktijk is gevestigd in het centrum van Groningen waar kinderen in een rustige omgeving de aandacht krijgen die ze nodig hebben. We helpen uw kind graag verder.