Home

Welkom bij Bijdehand, praktijk voor orthopedagogiek. Een kleinschalige en laagdrempelige plek waar u terecht kunt met uw vragen en zorgen ten aanzien van uw kind.

Bijvoorbeeld wanneer u zich zorgen maakt over zijn of haar schoolresultaten. Is er misschien sprake van dyslexie of faalangst? Ook kan het zijn dat u merkt dat uw kind zich de laatste tijd anders gedraagt, en zich niet prettig lijkt te voelen.

U wilt graag zicht krijgen op waar dit probleem nu vandaan komt, wat er aan de hand is. En natuurlijk hoe vanuit daar nu verder, richting de oplossing. Daar helpen we bij praktijk Bijdehand u en uw kind graag in verder.

Wij doen dit enerzijds middels deskundig psychologisch onderzoek, waarin de sterke en zwakke kanten van uw kind breed in kaart worden gebracht. Zo ontstaat een helder beeld van uw kind en kan vandaar verder bepaald worden wat nodig is om te zorgen dat uw zoon of dochter weer vooruit kan in zijn of haar ontwikkeling.

Anderzijds doen wij dit door, na het kort in kaart brengen van de ervaren moeilijkheden, psychologische behandeling en orthopedagogische begeleiding aan te bieden. Zo proberen wij net die handvaten te bieden die u en uw kind nodig hebben om weer zelf verder te kunnen.

Ook als leerkracht of intern begeleider kunt u zich zorgen maken over de ontwikkeling van een leerling. Met deze vragen kunt u ook bij praktijk Bijdehand terecht.

wb